Gustaf och Evita Integritetspolicy

Denna integritetspolicy ger dig en översikt över behandlingen av din data hos Gustaf och Evita. Den gäller för alla webbplatser, och andra tjänster och produkter som erbjuds av Gustaf och Evita.

Så här kan du läsa denna integritetspolicy: Vi erbjuder dig flera olika möjligheter att läsa denna integritetspolicy. Till att börja med innehåller det här avsnittet en del grundläggande uppgifter.

För vilka tjänster och erbjudanden gäller denna integritetspolicy: Vi på Gustaf och Evita behandlar dina data för det mesta likadant oavsett vilket av våra erbjudanden det gäller. Denna integritetspolicy gäller därför för alla tjänster och produkter som vi erbjuder våra kunder i Europa. Och detta oavsett om vi gör det via en webbplats, i butiker, via telefon på evenemang eller via sociala nätverk eller andra kanaler.

Vad som står i denna integritetspolicy:

• Vilka data som lagras av Gustaf och Evita.

• Vad vi gör med dessa data och till vad de behövs.

• Vilka rättigheter och alternativ du har när det gäller integritetsskydd.

• Vilken teknik och vilka uppgifter vi använder för att personalisera och anpassa våra tjänster och innehåll för att ge dig en säker, enkel, kontinuerlig och personlig shoppingupplevelse.

• Vilken teknik och data vi använder för reklam, inklusive den spårningsteknik som används.

Om du har en fråga när det gäller denna integritetspolicy eller ämnet integritetsskydd på Gustaf och Evita i allmänhet kan du när som helst vända dig till oss.

1. Vilka data behandlas av Gustaf och Evita?

Gustaf och Evita erbjuder en mängd olika tjänster som du kan använda på olika sätt. Beroende på om du kontaktar oss via webben, på telefon, personligen eller på annat sätt, och beroende på vilka tjänster du använder genereras olika data från olika källor. Många av de uppgifter vi behandlar lämnar du själv när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Till exempel när du registrerar dig och för detta ändamål anger ditt namn eller din e-postadress eller adress. Vi får emellertid också enhets- och åtkomstdata som automatiskt registreras av oss när du interagerar med våra tjänster. Därvid kan det till exempel handla om information om vilken enhet du använder. Vi samlar ytterligare uppgifter genom egna dataanalyser (till exempel i samband med marknadsundersökningar och utvärdering av kunder). Vi kan också få information om dig från tredje part, till exempel kreditupplysningstjänster och betaltjänstleverantörer.

2. Vad använder Gustaf och Evita min data till?

Gustaf och Evita behandlar dina uppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter. Därvid beaktar vi naturligtvis principerna i uppgiftsskyddslagstiftningen för behandling av personrelaterade uppgifter.

3. Personaliserade tjänster

Utvecklingen och tillhandahållandet av personaliserade funktionaliteter och tjänster är vår högsta prioritet. Oberoende av plats, tid och använd enhet, erbjuder vi dig en individuell shoppingupplevelse och ett erbjudande som matchar dina individuella intressen.

4.Till vem vidarebefordras mina uppgifter?

Gustaf och Evita lämnar endast dina uppgifter till tredje part om detta är tillåtet enligt tysk eller europeisk uppgiftsskyddslagstiftning. Vi har ett nära samarbete med vissa tjänsteleverantörer, (t.ex. postföretag som DHL / POSTNORD). På uppdrag av oss får dessa tjänsteleverantörer principiellt endast behandla dina uppgifter under särskilda villkor. I den utsträckning som vi använder dem som leverantör kommer tjänsteleverantörerna endast att få tillgång till dina uppgifter i den mån och för den tid som krävs för tillhandahållandet av respektive tjänst. Om du handlar hos oss skickar vi vissa av dina inköpsdata till denna (t.ex. ditt namn och din leveransadress), så att nämnda kan leverera de beställda varorna till dig.